Traité de boulangerie au levain

עם למעלה מארבעים מתכונים של לחמים ומאפים שנעשו עם חמאה טבעית, ספר זה, מאויר עם הוראות רבות צעד אחר צעד, ילווה אותך בייצור מוצרים סמליים כגון לחם כפרי, פומפרניקל, פאנטונה או קרואסונים. חמץ.

עשיר מאוד במידע, ספר זה נועד ללוות אותך durably המאפייה שלך בפועל.

ספר זה הוא סינתזה דידקטית של הידע המדעי הנוכחי, שימושי במסגרת המאפייה האומנותית עם התבגרות טבעית.

זה מאפשר לתת מפתחות הבנה לאופים חובבים ומקצועיים, על מנת לשפר את התרגול שלהם של הסחר.

נכתב בשני כרכים, אחד מעשי והשני התיאורטי, ספר זה נועד לספק פתרונות קונקרטיים החלים ישירות על bakehouse.