חברות

אני מחויב לעבוד עם 100% מרכיבים אורגניים וספקים הסחר המקומי או הוגן.

כל האנרגיה מגיעה Enercoop וכל המבנים שלי הם עצמאיים של קבוצות פיננסיות.

המעורבים במשך כמעט עשרים שנה בפיתוח של לחם טבעי אורגני לחם, אני מנהל היום, לבד או עם שותפים, מספר מסוים של חברות חדשניות בשוק הצרפתי.

כל החברות שלי אחראיות חברתית ומעורבות מקומית לשינוי גלובלי.

חברות

EIDB

École internationale de boulangerie - Formation professionnelle diplômante
Noyers sur Jabron

Chambelland

Boulangerie Pâtisserie naturellement sans gluten - Producteur de farine
Paris

La Fabrique à Pain

Boulangerie Biologique Pains au levain naturel
Aix-En-Provence

Maison Deschamps

Boulangerie Café
Lyon

Bread-France

Bread Research Education And Development
Noyers sur Jabron